Nasze przedszkole


Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina”w Gdyni  jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 17.00.

Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina”” w Gdyni zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę.  W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.:  organizacji imprez i konkursów, promocji oraz ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

W roku szkolnym 2015/16 w Przedszkolu nr 26 nauczycielki realizują Program edukacji przedszkolnej pt. „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej wyd. MAC EDUKACJA dla dzieci 3,4,5 letnich.

Zależy nam na tym, aby dziecko korzystając z uroków dzieciństwa uczyło się dokonywać właściwych wyborów opartych na prawdzie, szacunku, tolerancji i odpowiedzialności. Pragniemy,aby dzieci czuły się z nami dobrze, a rodzice mieli pewność, że ich pociechy mają tutaj drugi dom.

Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www