Rozkład dnia


NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

06:00 – 08:00 – schodzenie się dzieci do przedszkola
*zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

07:00 – 08:00 – zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe
*ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję *wzrokową, słuchową, grafomotorykę)
*rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

08:00 – 08:15 – ćwiczenia poranne

08:15– 08:45 – przygotowanie do śniadania, śniadanie

09:00 – 10:30 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą

10:30– 11:45– spacery
*zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku)
*ćwiczenia gimnastyczne
*zabawy ruchowe

11:45 – 12:15 – przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

12:15 – 12:30 – ćwiczenia relaksacyjne

12:30 – 13:45 – zabawy dydaktyczne
*ćwiczenia graficzne
*utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
*słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek)
*zabawy dowolne w ogrodzie

13:45 – 14:30 – przygotowania do obiadu, obiad

14:30 – 17:00 – ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb
*zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

 

 

Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www