Wizja i misja


Motto: ,,Z bajką jest weselej. Z bajką jest ciekawiej. Z bajką jest bezpieczniej. Z bajką poznajemy świat.”

Wizja Przedszkola:
Mocna strony:

 •  bogaty harmonogram uroczystości i imprez przedszkolnych
 •  atrakcyjne wycieczki i wyjścia przedszkolne
 •  szeroka współpraca ze środowiskiem
 •  jednopiętrowy budynek, bezpieczny dla dzieci
 •  dobrze wyposażony i bezpieczny ogród z bogatą roślinnością
 •  na tarasie dostępna toaleta dla dzieci bawiących się w ogródku przedszkolnym
 •  ciepłe, przytulne estetyczne wnętrze wzbogacone kolorowymi, bajkowymi elementami
 •  sale dostosowane do potrzeb dzieci (w każdej sali łazienka)
 •  wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 •  programy autorskie
 •  możliwość korzystania z opieki logopedy
 •  aktywni i zaangażowani w życie placówki rodzice (udział w organizacji wycieczek, w zajęciach, uzupełnianie pomocy edukacyjnych, udział w konkursach i akcjach)

Słabe strony:

 • budynek wymagający częstych remontów
 • słaba wiedza rodziców na temat rozwoju swoich dzieci
 • słaby poziom rozwoju mowy dzieci w różnych grupach wiekowych
 • potrzeba ciągłej pracy nad samodzielnością dzieci w każdej grupie

Wizja przedszkola:

 • pracujemy z grupą, ale do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie
 • tworzymy warunki wyrównywania szans edukacyjnych (praca na kilku poziomach, z dziećmi zdolnymi, słabszymi, o konkretnych potrzebach i talentach – wspieramy inteligencje wielorakie)
 • poprzez zabawę przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych

Nasi wychowankowie:

 • są samodzielni i zaradni
 • czują się bezpieczni w naszym przedszkolu
 • są otwarci na świat i jego wartości
 • wiedzą, jak chronić się przed jego zagrożeniami
 • osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości
 • są szczęśliwi i roześmiani

 

Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www