Opłaty za przedszkole


  OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA (CZAS POBYTU DZIECKA), WYŻYWIENIE I RADĘ RODZICÓW NALEŻY DOKONYWAĆ DO 13 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłatę za świadczenia przedszkola proszę przekazywać na konto:
07 1440 1026 0000 0000 1252 9872

Opłatę za wyżywienie na konto numer:
60 1440 1026 0000 0000 1252 9888

Opłata na Radę Rodziców:
85 1440 1387 0000 0000 1078 7537
BANK PKO B.P.

W treści przelewu proszę umieścić:

imię i nazwisko dziecka  „Kowalska Katarzyna”

oraz

nr przedszkola i za co dokonywana jest opłata, np. „PS 26 – Opł. za świadcz. przedszk. luty/ 2017r   ………..  zł”

 

W PRZYPADKU ZALEGANIA Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA JEDEN MIESIĄC
DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW.

Design by Agencja Reklamowa i Drukarnia Trójwizja
projektowanie stron www